VizijaStvaramo mogućnosti za zdravije društvo


Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (CHESS) teži da postane vodeća obrazovno-istraživačka organizacija u oblasti zdravlja, fizičke aktivnosti i ishrane. Želimo da proizvodimo i popularišemo znanja koja će pomoći da ljudi žive duže, poboljšaju svoj radni i sportski kapacitet i hrane se zdravije.

Promocija fizičke aktivosti i zdrave ishrane kod stanovništva svih uzrasta jedna je od najvažnijih strategija u borbi za zdraviji život gde god da se nalazite – od Novog Zelanda preko Kenije do Islanda.
DR. MARGARET CHAN, WHO

MISIJA CENTRAObrazovanje za zdravlje


Naša misija se ogleda u nastojanju da unapredimo kvalitet života stanovništva kroz obrazovanje, istraživanja i promociju zdravih načina ponašanja, poštujući principe izvrsnosti, inovativnosti i integriteta. Već osam godina se bavimo edukacijom mladih, radno aktivnog stanovništva i stručnjaka iz oblasti zdravlja, sporta i fizičkog vaspitanja, ostvarujući partnerstva sa mnogim kompanijama, organizacijama i akademskim ustanovama.

Naši saradnici kontinuirano realizuju multidisciplinarne istraživačke projekte o zdravstvenim aspektima programirane fizičke aktivnosti i ishrane, uz podršku relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.

Aktivno radimo na širenju znanja iz matičnih oblasti, koristeći elektronske portale, partnerstva sa konvencionalnim medijima i publikujući brojna štampanja izdanja.

 

ProjektiKako sledimo našu misiju: aktuelni primeri


  • Gojaznost dece u Srbiji

    Tokom 2015. i 2019. godine, saradnici našeg Centra su realizovali nacionalno istraživanje o gojaznosti dece mlađeg školskog uzrasta pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije.

  • Edukacija o zdravstvenom fitnesu

    U poslednje tri godine, Centar je partner u procesu licenciranja stručnjaka iz oblasti zdravstvenog fitnesa, u saradnji sa Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije.

  • Vodič za zdrave načine ponašanja

    Tokom 2017. godine, saradnici Centra su priredili i promovisali dokument sa preporukama o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, namenjen opštoj populaciji u cilju prevencije hroničnih bolesti.

CentarMreža saradnje i podrške


Stručnost

Okupljamo i povezujemo vrhunske stručnjake iz matičnih oblasti

Partnerstva

Stvaramo veze sa svim kreativnim i pozitivnim organizacijama i pojedincima

Vidljivost

Prezentujemo naše aktivnosti na Internetu, u medijima i naučnim publikacijama

CiljeviOsnažena zajednica. Informisan izbor.


Srbija i svet u kome sve više pojedinaca čini ispravan izbor koji se tiče sopstvenog zdravlja, ishrane i fizičke aktivnosti. Okruženje u kome je smanjena učestalost hroničnih bolesti povezanih sa lošim životnim stilom. Odrasli i mladi sa unapređenim radnim i sportskim sposobnostima. Medijske kampanje u kojima dominiraju principi nauke utemeljene na dokazima.

Children

BrojeviStatistika na prvi pogled


Volonteri
0+

Partneri
0

Tekstovi
0+