CHESS Files

Vodiči dobre stručne prakse

CHESS Files predstavlja informacioni edukativni panel na kome saradnici Centra objavljuju individualne i kolektivne relevantne kritičke stavove i istraživanja, promovišu zajedničke preporuke i predstavljaju vodiče dobre prakse iz oblasti vežbanja i zdravlja, sportskih nauka i ishrane. Na svojevrstan način, CHESS Files je zamišljen kao neformalni medijum koji objektivnim i kritičkim alatima, na odgovoran i transparentan način evaluira savremena pitanja iz matičnih oblasti, nudeći moguća perspektivna rešenja. CHESS Files za cilj ima poboljšanje informisanosti iz koje proizilazi finalno unapređenje društvenog položaja svih učesnika u procesu implementacije vežbanja i zdravlja u svakodnevnom životu i radu – od sportista, trenera, lekara i drugih sportskih stručnjaka, preko profesora fizičkog vaspitanja, fitnes instruktora, sve do studenata i nastavnika na akademskim ustanovama i istraživača u oblasti zdravlja i sportskih nauka, ali i opšte populacije zainteresovane za ovu problematiku. Teme koje će neprekidno biti u fokusu su (a) vežbanje i zdravlje: klinički aspekti; (b) analitika aktuelnih sportskih rezultata i faktora ograničenja; (c) akutna pitanja savremenog sportskog treninga; i (d) savremeni istraživački alati u oblasti sportskih nauka.