Prof. dr sci. med. Sergej M. Ostojić

Predsednik UO Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke

Redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, šef Laboratorije za primenjenu fiziologiju i ishranu (www.appliedbioenergetics.org). Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, post-doktorsko usavršavanje i kontinuirana medicinska edukacija iz oblasti ishrane i metabolizma (Univerzitet Harvard) i mitohondrijalne medicine (Medicinski fakultet Mayo klinike). Profesor na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta u Beogradu i osnovnim studijama Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu. Gostujući profesor na Sveučilištu u Zagrebu, Univerzitetu Centralne Floride, Univerzitetu u Rimu i Univerzitetu u Pečuju. Trenutno se bavi istraživanjem efekata nutritivnih, farmakoloških i fizioloških agenasa na mitohondrijalnu (dis)funkciju i energetski metabolizam mozga i skeletnih mišića, i analiziranjem faktora rizika za pojavu hroničnih nezaraznih bolesti kod opšte populacije. Autor ili ko-autor 288 naučnih članaka, uključujući i radove u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima kao što su The Lancet, Nature, BMJ, Trends in Endocrinology and Metabolism, Advances in Nutrition, Clinical Nutrition, Theranostics, Trends in Food Sciences and Technology, Mayo Clinic Proceedings, Clinical Science, Pharmacological Research, European Journal of Nutrition, Nutrients. Održao je 184 pozivna predavanja i saopštenja na naučnim kongresima međunarodnog i nacionalnog značaja; autor je 25 poglavlja u knjigama i 14 monografija. Ima preko 17.000 citata i H indeks 40 (Google Scholar), učestvovao kao mentor na izradi 10 doktorskih disertacija. Član je Američkog koledža lekara, Američkog društva za ishranu, Američkog društva za fiziologiju, Britanskog udruženja za ishranu, i Internacionalnog društva za cerebralnu cirkulaciju i metabolizam. Pridruženi je urednik međunarodnih naučnih časopisa Frontiers in Physiology i Research in Sports Medicine, revijski urednik časopisa Frontiers in Pharmacology i Frontiers in Nutrition, i konsultant urednika u časopisu Current Topics in Nutraceutical Research. Dobitnik je više istraživačkih grantova vodećih međunarodnih ustanova, kao što su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska komisija, i brojnih međunarodnih kompanija iz oblasti prehrambene industrije. Autor je 7 međunarodnih patenata i patentnih aplikacija u EU, SAD, Japanu i Velikoj Britaniji iz oblasti ishrane i metabolizma. Član je istraživačkih konzorcijuma NCD Risk Factor Collaboration (Imperial Koledž London) i Globan Burden of Disease (Univerzitet u Vašingtonu). Rukovodilac je višegodišnjih naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Autor je vrhunskih naučnih rezultata Univerziteta u Novom Sadu (2016, 2017, 2018, 2019), Predsednik odbora Fondacije Zoran Đinđić za dodelu nagrade mladom naučniku i istraživaču (2016-2019), kandidat Univerziteta u Novom Sadu i Ogranka SANU za članstvo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (2018, 2021), dobitnik Priznanja “Milutin Milanković” za izuzetne naučne rezultate (2021), dobitnik Priznanja za naučnu izuzetnost AP Vojvodine za 2020. godinu, podoblast opšta medicina (2021), član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (2018-2022).