COSI informatori o dečijim navikama

Pre par dana, regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije za Evropu (https://www.euro.who.int/en/home) objavila je dva informatora o zdravim navikama dece Evrope. Oba popularno napisana i prigodno …

Novo NCD-RisC istraživanje

Od 1985. do 2016. godine, učestalost pothranjenosti u populaciji se smanjila, a pojava gojaznosti i ekstremne gojaznosti povećala se u većini regiona, uz značajne geografske …

Preporuke za zdravlje sa Harvarda

Iako nema konkretnih dokaza u vezi sa određenim nutritivnim faktorima koji mogu smanjiti rizik od COVID-19, Škola javnog zdravlja Univerziteta Harvard (eng. Harvard T.H. Chan …

Novi vodič za ishranu USDA

Na samom početku nove godine, objavljeno je deveto izdanje Vodiča za ishranu Amerikanaca 2020 – 2025 (eng. Dietary Guidelines for Americans). Vodič se smatra jednim …

Zdrave navike dece Evrope

Upravo su objavljeni aktuelni rezultati inicijative Svetske zdravstvene organizacije za nadzor gojaznosti dece (COSI) o zdravim životnim navikama dece mlađeg školskog uzrasta u Evropi. U …

Global Burden of Disease 2019

Aktuelna studija globalnog opterećenja zdravlja usled bolesti, povreda i faktora rizika (eng. Global Burned of Disease 2019) publikovana je pre par dana u naučnom časopisu …

Nove preporuke SZO o fizičkoj aktivnosti

Krajem prošlog meseca, objavljene su nove smernice Svetske zdravstvene organizacije (eng. World Health Organization) o fizičkoj aktivnosti i sedentarnom ponašanju. Stručna grupa za razvoj smernica …

Nova oprema za testiranje metabolizma

Naš dugogodišnji partner u oblasti dijagnostike kompanija EXSYS omogućila nam je da obogatimo set naše opreme novim portabilnim sistemom za merenje brzine metabolizma. Sistem VO2 …

Trendovi promene rasta školske dece

Pre par dana, u uglednom medicinskom časopisu The Lancet objavljena je kapitalna epidemiološka studija koja je istraživala promene telesnih dimenzija školske dece tokom prethodnih 35 …