Profesor Ostojić dobitnik nagrade za nauku

Lepe vesti iz Novog Sada! Saradnik našeg Centra prof. dr Sergej M. Ostojić dobitnik je Pokrajinskog priznanja u oblasti nauke „Milutin Milanković“ za 2020. godinu …

Uhranjenost i ishrana dece u Srbiji

Lepe vesti iz uredništva naučnog časopisa Frontiers in Public Health! Rad grupe saradnika našeg Centra o ishrani dece u Srbiii upravo je prihvaćen za štampu …

Gojaznost mladih i COVID-19

Sprovođenje mera zaključavanja širom sveta za suzbijanje prenosa COVID-19 nije samo uticalo na obrasce ponašanje mladih i porast telesne mase, već i na povećan rizik …

COSI informatori o dečijim navikama

Pre par dana, regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije za Evropu (https://www.euro.who.int/en/home) objavila je dva informatora o zdravim navikama dece Evrope. Oba popularno napisana i prigodno …

Novo NCD-RisC istraživanje

Od 1985. do 2016. godine, učestalost pothranjenosti u populaciji se smanjila, a pojava gojaznosti i ekstremne gojaznosti povećala se u većini regiona, uz značajne geografske …

Preporuke za zdravlje sa Harvarda

Iako nema konkretnih dokaza u vezi sa određenim nutritivnim faktorima koji mogu smanjiti rizik od COVID-19, Škola javnog zdravlja Univerziteta Harvard (eng. Harvard T.H. Chan …

Novi vodič za ishranu USDA

Na samom početku nove godine, objavljeno je deveto izdanje Vodiča za ishranu Amerikanaca 2020 – 2025 (eng. Dietary Guidelines for Americans). Vodič se smatra jednim …

Zdrave navike dece Evrope

Upravo su objavljeni aktuelni rezultati inicijative Svetske zdravstvene organizacije za nadzor gojaznosti dece (COSI) o zdravim životnim navikama dece mlađeg školskog uzrasta u Evropi. U …

Global Burden of Disease 2019

Aktuelna studija globalnog opterećenja zdravlja usled bolesti, povreda i faktora rizika (eng. Global Burned of Disease 2019) publikovana je pre par dana u naučnom časopisu …