Fondacija

Podrška mladim naučnicima

Promocija sportskih nauka među mladim istraživačima jedna je od najvažnijih misija Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke. Činjenica je da širom sveta studenti osnovnih i poslediplomskih studija fizičkog vaspitanja i sporta ali i mladi sportski stručnjaci pokazuju sve više interesovanja za istraživanje i razumevanje složenih mehanizama adaptacije povezanih sa fizičkim vežbanjem. Na većini naučnih skupova i u naučnim časopisima broj mladih istraživača koji saopštava najnovija saznanja iz multidisciplinarnog polja sportskih nauka neprekidno raste a obaveza uključivanja „mladih snaga“ u ozbiljne naučne programe postaje prioritet. CHESS Fondacija 35 je idejni projekat čiji je osnovni cilj podrška kvalitetnim naučno-istraživačkim projektima iz oblasti sportskih nauka, vežbanja i zdravlja namenjen istraživačima mlađim od 35. godina. CHESS poziva pojedinačne istraživače ili istraživačke grupe da pošalju inicijalnu aplikaciju originalnog istraživanja (sažetak od 250 reči na srpskom i engleskom jeziku) do 15. oktobra tekuće godine. Nakon inicijalne recenzije, finalisti konkursa imaju obavezu da kompletan predlog projekta sa budžetom dostave do 01. decembra tekuće godine. Najbolje ocenjeni projekat biće finansiran i podržan nematerijalnim sredstvima u trajanju od 12 meseci.

Dobitnici

  • Dragoljub Veljović
  • Saša Semeredi
  • Vuk Stevanović