Radovi

Top 5 naučnih članaka

Razmena informacija iz matičnih oblasti, kako njihova proizvodnja tako i usvajanje novih, integrisani su u dnevne aktivnosti Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke. Naši saradnici redovno učestvuju na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima kao pozivni predavači, članovi komiteta i odbora, slušaoci i posmatrači. Aktivno učestvujemo u organizaciji naučnih i stručnih radionica iz oblasti vežbanja i zdravlja, ishrane i suplementacije, fiziologije sporta i kondicionog treninga u okviru naše organizacije, regrutujući najbolje predavače iz zemlje i okruženja. Pratimo šta drugi rade, od jednodnevnih seminara do najvećih stručnih skupova, uključujemo se pokušavajući da budemo na talasu novih znanja. Sa druge strane, svi istraživački projekti koji se realizuju u okviru Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke svoje ishodište imaju i u naučnim člancima, po pravilu objavljenim u vrhunskim časopisima (top 30%) iz oblasti medicine, fiziologije, sportskih nauka, ishrane ili javnog zdravlja. Najkvalitetnijih 5 naučnih radova koji su posledica projekata i grantova Centra tokom prethodnog perioda navedeni su niže.