Globalno liderstvoNauka i praksa za pojedinca i zajednicu


EdukacijaCeloživotno usavršavanje


Vodeći se principima američkog Koledža za sportsku medicinu (ACSM), Društva za ishranu (NS) i Asocijacije za trening snage i kondicioniranje (NSCA), Centar nastoji da postane regionalni lider praktične edukacije kadrova u oblasti zdravih načina ponašanja. Organizujemo praktične kurseve, seminare i radionice stručnog usavršavanja namenjene različitim slušaocima. Za polaznike su obezbeđeni vrhunski udžbenici na srpskom jeziku.

Kratki kursevi

Jednodnevne radionice po principima ACSM i NSCA

E-learning

On-line kursevi iz sportske dijagnostike, ishrane i treninga

Seminari

Programi za nastavnike zdravstvenog i fizičkog vaspitanja

Radionice

Zdravi načini ponašanja namenjeni opštoj populaciji

2017. godine
Edukovali smo preko 3800 mladih i odraslih u 47 gradova Srbije


Više o edukaciji!
View The Report

IstraživanjaAktuelni projektiPublikacije

Neuhranjenost pogađa značajan procenat školske dece a koliko ima neuhranjene dece u Srbiji istražujemo obilazeći 40 osnovnih škola u 27 gradova naše zemlje. Rezultati iz oktobra 2017. godine sugerišu da je svako deseto dete u Srbiji pothranjeno, što zahteva pojačane mere sektora javnog zdravlja! Kompletna studija je objavljena u časopisu Public Health Nutrition

U ovom projektu, istražujemo kako unos magnezijuma, esencijalnog minerala, utiče na kvalitet života povezan sa zdravljem, nivo fizičke aktivnosti i aerobnu formu žena starijih od 65 godina. U reakciji sa vodom, magnezijum oslobađa molekularni vodonik, snažan antioksidans koji može unaprediti mnoge fizičke sposobnosti! Spremamo se da rezultate prezentujemo na ACSM 2018.

Projekat obuhvata istraživanje navika stanovništva Srbije koje se tiču ishrane i fizičke aktivnosti, fokusiranu edukaciju preko 3500 građana svih uzrasta o zdravim načinima ponašanja, i izradu kredibilnog i objektivnog vodiča o fizičkoj aktivnosti i ishrani. Kompletan projekat i prateće materijale možete pogledati ovde.

Učestvovali smo kao partneri u projektu istraživanja povezanosti između redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i stepena fizičke forme sa zdravstvenim stanjem mladih, sprovedenog kod 2814 učenika srednjih škola na teritoriji grada Beograda tokom 2016. godine. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta. Finalni izveštaj sa projekta možete preuzeti ovde.

Tokom 2015. i 2016. godine učestvovali smo u istraživanju učestalosti gojaznosti kod 5107 školske dece na teritoriji Srbije, pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije. Rezultati ovog projekta prezentovani su na sastanku WHO na Malti u aprilu 2016. godine i publikovani u časopisu Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism.

TESTIRANJA
Vrhunska dijagnostika i programiranje


U okviru poliklinike Fizikus, saradnici Centra učestvuju u dizajniranju i realizaciji testiranja morfo-funkcionalnih, metaboličkih i motoričkih sposobnosti svih učesnika u vežbanju. Bez obzira da li je cilj procena konačne visine, direktno merenje maksimalne potrošnje kiseonika ili analiza telesne strukture i brzine metabolizma, maksimalan kvalitet metoda i vrhunska stručna podrška su zagarantovani.

testiranjaDijagnostika i programiranje


  • Sportisti

    Testiranje funkcionalno-motoričkih sposobnosti, identifikacija talenata, sportska ishrana

  • Opšta populacija

    Procena fizičke forme povezane sa zdravljem, indirektna kalorimetrija, uhranjenost

  • Korporativni klijenti

    Evaluacija metaboličke forme, programiranje vežbanja u kompaniji

Ljudi na prvom mestuSaradnici Centra


U aktivnostima Centra od 2010. godine učestvuju lekari, profesori fizičkog vaspitanja, fitnes treneri, nutricionisti, studenti i mnogi drugi. U Upravnom odboru Centra se nalaze Dr Sergej Ostojić, Dr Miloš Obrenović, Dr Boris Vukomanović, Dr Jagoda Jorga i Dr Višnja Đorđić. Članovi Nadzornog odbora Centra su Dr Marko Stojanović, Dr Igor Jukić i Dr Kemal Idrizović.

Na licu mestaSaradnici Centra na terenu


Sep 21 | Dr Maja Batez drži čas o zdravim navikama učenicima u Kikindi
Jan 10 | Dr Ivana Milanović sprovodi edukaciju penzionera u Beogradu
Feb 7 | Dr Višnja Đorđić na predavanjima u Matici Srpskoj u Novom Sadu

Mreža CentraNaši partneri


Od samog početka rada Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke, gradili smo partnerstva sa akademskih ustanovama, strukovnim organizacijama, kompanijama, izdavačkim kućama i medijima. Pored ostalih, naši partneri su Coca-Cola Srbija, Svetska zdravstvena organizacija, Savez za rekreaciju i fitnes Srbije, Data Status, Zavod za sport i medicinu sporta, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, Medicinski fakultet Beograd, biohemijska laboratorija Analiza, poliklinika Fizikus, ATP Sport, Seven Point 2, NIS Gasprom Neft, Health Concept, KW Pfanneschmidt GmbH i mnogi drugi.