Globalno liderstvoNauka i praksa za pojedinca i zajednicu

EdukacijaCeloživotno usavršavanje

Vodeći se principima američkog Koledža za sportsku medicinu (ACSM), Društva za ishranu (NS) i Asocijacije za trening snage i kondicioniranje (NSCA), Centar nastoji da postane regionalni lider praktične edukacije kadrova u oblasti zdravih načina ponašanja. Organizujemo praktične kurseve, seminare i radionice stručnog usavršavanja namenjene različitim slušaocima. Za polaznike su obezbeđeni vrhunski udžbenici na srpskom jeziku.

Kratki kursevi

Jednodnevne radionice po principima ACSM i NSCA

E-learning

On-line kursevi iz sportske dijagnostike, ishrane i treninga

Seminari

Programi za nastavnike zdravstvenog i fizičkog vaspitanja

Radionice

Zdravi načini ponašanja namenjeni opštoj populaciji

2017. godine Edukovali smo preko 3800 mladih i odraslih u 47 gradova SrbijeView The Report

IstraživanjaAktuelni projekti


Publikacije

TESTIRANJA Vrhunska dijagnostika i programiranje

U okviru poliklinike Fizikus, saradnici Centra učestvuju u dizajniranju i realizaciji testiranja morfo-funkcionalnih, metaboličkih i motoričkih sposobnosti svih učesnika u vežbanju. Bez obzira da li je cilj procena konačne visine, direktno merenje maksimalne potrošnje kiseonika ili analiza telesne strukture i brzine metabolizma, maksimalan kvalitet metoda i vrhunska stručna podrška su zagarantovani.

testiranjaDijagnostika i programiranje

  • Sportisti

    Testiranje funkcionalno-motoričkih sposobnosti, identifikacija talenata, sportska ishrana

  • Opšta populacija

    Procena fizičke forme povezane sa zdravljem, indirektna kalorimetrija, uhranjenost

  • Korporativni klijenti

    Evaluacija metaboličke forme, programiranje vežbanja u kompaniji

Ljudi na prvom mestuSaradnici Centra

U aktivnostima Centra od 2010. godine učestvuju lekari, profesori fizičkog vaspitanja, fitnes treneri, nutricionisti, studenti i mnogi drugi. U Upravnom odboru Centra se nalaze Dr Sergej Ostojić, Dr Miloš Obrenović, Dr Boris Vukomanović, Dr Jagoda Jorga i Dr Višnja Đorđić. Članovi Nadzornog odbora Centra su Dr Marko Stojanović, Dr Igor Jukić i Dr Kemal Idrizović.

Na licu mestaSaradnici Centra na terenu

Sep 21 | Dr Maja Batez drži čas o zdravim navikama učenicima u Kikindi
Jan 10 | Dr Ivana Milanović sprovodi edukaciju penzionera u Beogradu
Feb 7 | Dr Višnja Đorđić na predavanjima u Matici Srpskoj u Novom Sadu

Mreža CentraNaši partneri

Od samog početka rada Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke, gradili smo partnerstva sa akademskih ustanovama, strukovnim organizacijama, kompanijama, izdavačkim kućama i medijima. Pored ostalih, naši partneri su Coca-Cola Srbija, Svetska zdravstvena organizacija, Savez za rekreaciju i fitnes Srbije, Data Status, Zavod za sport i medicinu sporta, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, Medicinski fakultet Beograd, biohemijska laboratorija Analiza, poliklinika Fizikus, ATP Sport, Seven Point 2, NIS Gasprom Neft, Health Concept, KW Pfanneschmidt GmbH i mnogi drugi.