Centar

Misija i vizija

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke je osnovan 2010. godine kao multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja. Centar ima četiri glavne oblasti delovanja: (a) istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti; (b) dijagnostika faktora povezanih sa sportskim postignućima i radnim kapacitetom; (c) programiranje vežbanja i ishrane u zdravstvene i takmičarske svrhe; i (d) popularizacija znanja iz oblasti vežbanja, zdravlja i sportskih nauka.

U okviru Centra realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti dece i odraslih, uticajem unosa fizioloških supstanci i nutrijenata na radne sposobnosti, analizom takmičarske aktivnosti u kolektivnim sportovima, dijagnostikom novih fizioloških parametara oporavka i treniranosti itd. Zajednički cilj svih istraživanja odnosi se na razumevanje faktora kontrole i adaptacije različitih aspekata ljudskog kretanja i ishrane na molekularnom, ćelijskom, tkivnom nivou i nivou čitavog organizma.

U okviru poliklinike Fizikus, stručnjaci Centra učestvuju u dizajniranju i realizaciji testiranja različitih metaboličkih i funkcionalno-motoričkih sposobnosti svih učesnika u vežbanju i sportu – od vrhunskih sportista do korporativnih klijenata. Jedinstven koncept testiranja uz upotrebu savremene dijagnostičke opreme podrazumeva individualni pristup u laboratorijskim i terenskim uslovima, prema principima dobre kliničke prakse. Kao rezultat testiranja, nastaju originalni modelni programi za vežbanje, trening i ishranu, zasnovani na preporukama najuglednijih međunarodnih ustanova kao što su američki Koledž za sportsku medicinu (American College of Sports Medicine), Nacionalna asocijacija za trening snage i kondicioniranje (National Strength and Conditioning Association) i američko Udruženje za srce (American Heart Association).

Centar gradi mrežu koja povezuje ugledne univerzitetske nastavnike iz zemlje i okruženja u okviru diseminacije naučnih saznanja i zajedničkog projektnog rada u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i biomedicinskih nauka. Saradnici Centra su među osnivačima i funkcionerima evropske Asocijacije za fizičku pripremu (European Physical Conditioning Association). Centar vrši neprekidnu promociju novih saznanja iz oblasti nauka o zdravlju i vežbanju putem publikovanja najnovijih naučnih vesti, preporuka i specijalnih naučno-popularnih tekstova u štampanom i elektronskom obliku na našoj web stranici. Edukativna aktivnost pojačana je brojnim predavanjima koje naši saradnici redovno drže na domaćim i međunarodnim skupovima, takođe i organizovanjem specijalizovanih praktičnih kurseva u Centru ili van njega. Posebno smo ponosni na saradnju sa akademskom izdavačkom kućom Data Status kroz priređivanje novih naslova u okviru biblioteke iz oblasti sporta i zdravog života.

1 Comment

Add Yours

Comments are closed.