Edukacija

Stručno usavršavanje

Nova dostignuća na polju sportskih nauka nesumnjivo su dovela do napretka u programiranju trenažnog procesa i ishrane kako vrhunskih sportista, tako i osoba koje rekreativno učestvuju u nekom od oblika fizičke aktivnosti. Ovo je pred stručnjake koji rade u ovoj oblasti postavilo imperativ da stalno budu u toku sa najnovijim saznanjima i da ih svakodnevno primenjuju u praksi. Organizacije kao što su američki Koledž za sportsku medicinu (ACSM) i nacionalna Asocijacija za trening snage i kondicioniranje SAD (NSCA) već duži niz godina predstavljaju lidere u edukaciji i usavršavanju kadrova u sportu, najviše u fitnesu. Njihovi programi su akreditovani od najznačajnijih američkih komiteta i širom sveta stručnjaci koji poseduju njihove sertifikate se svrstavaju među najkvalitetnije. Jedan od razloga zbog čega je tako jeste i kontinuirana edukacija iz oblasti vežbanja i zdravlja.

Vodeći se principima i programima ACSM i NSCA, Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke, u želji da postane regionalni lider praktične edukacije kadrova u oblasti vežbanja i zdravlja, pokrenuo je četiri jednodnevna praktična kursa stručnog usavršavanja. Znanja i veštine koje se prenose na radionicama treba da pomognu svim polaznicima da bolje i efikasnije evaluiraju i programiraju trenažni proces i usvoje neophodne ekspertske informacije. Kursevi se sprovode vikedom od 10:00 do 18:00, a broj polaznika edukacije ograničen je na 5 učesnika zbog praktičnog karaktera kursa. Za polaznike stručnog usavršavanja obezbeđeni su udžbenici, video materijali, alati i formulari prema preporukama ACSM. Prijavljivanje na kurseve i dodatne informacije potražiti na adresi info@chess.edu.rs.

  • Funkcionalna dijagnostika u sportu i fitnesu
  • Programiranje i evaluacija treninga odraslih
  • Napredna sportska ishrana
  • Vežbanje i zdravlje