Saradnici

Saradnici CHESS

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke zasniva svoju delatnost na primarnom konceptu da dugoročni kvalitet jedne edukativno-istraživačke organizacije izrazito zavisi od ljudi koji delaju, pre nego od materijalnih resursa, dobrog marketinga ili specifične pozicije. U aktivnosti Centra uključeni su stručnjaci različitih profila kojima je zajednički imenitelj duboka i trajna posvećenost vežbanju i zdravlju, bez obzira iz koje oblasti da dolaze. S obzirom na multidisciplinarni karakter i sa ciljem da odgovori zahtevima različitih populacija koje vežbaju radi zdravlja, zadovoljstva ili sportskog rezultata, Centar okuplja trenere, sportske lekare, nutricioniste, stručnjake za kondicionu pripremu, kineziologe, fitnes specijaliste, koji su istovremeno profesori Univerziteta ili saradnici u institutima i zavodima, uključeni u vrhunski, amaterski ili rekreativni sport.

Predsednik Upravnog odbora Centra je prof. dr Sergej M. Ostojić, a članovi Upravnog odbora su još i dr Miloš Obrenović, prof. dr Igor Jukić, prof. dr Kemal Idrizović i ass. dr Boris Vukomanović. Predsednik Nadzornog odbora je prof. dr Marko Stojanović a istraživači Centra su prof. dr Jagoda Jorga, prof. dr Višnja Đorđić, prof. dr Snežana Radisavljević, prof. dr Dragan Mirkov, doc. dr Ivana Milanović, doc. dr Maja Batez i dr Predrag Božić. Pored ostalog, više od 50 mladih kolega, uglavnom studenata doktorskih studija, ima funkciju istraživača-saradnika na našim edukativnim i istraživačkim projektima.