VizijaStvaramo mogućnosti za zdravije društvo

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (CHESS) teži da postane vodeća obrazovno-istraživačka organizacija u oblasti populacionog zdravlja, ishrane i fizičke aktivnosti. Želimo da proizvodimo i popularišemo znanja koja će pomoći da ljudi žive duže, smanje sedentarno ponašanje i hrane se zdravije.

Promocija fizičke aktivosti i zdrave ishrane kod stanovništva svih uzrasta jedna je od najvažnijih strategija u borbi za zdraviji život gde god da se nalazite – od Novog Zelanda preko Kenije do Islanda. DR. MARGARET CHAN, WHO

MISIJA CENTRAObrazovanje za zdravlje

Naša misija se ogleda u nastojanju da unapredimo kvalitet života stanovništva kroz obrazovanje, istraživanja i promociju zdravih načina ponašanja, poštujući principe izvrsnosti, inovativnosti i integriteta. Već dvanaest godina se bavimo edukacijom mladih, radno aktivnog stanovništva i stručnjaka iz oblasti zdravlja, ishrane, sporta i fizičkog vaspitanja, ostvarujući partnerstva sa mnogim kompanijama, organizacijama i akademskim ustanovama.

Naši saradnici kontinuirano realizuju multidisciplinarne istraživačke projekte o populacionom zdravlju, zdravstvenim aspektima programirane fizičke aktivnosti i ishrane, uz podršku relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.

Aktivno radimo na širenju znanja iz matičnih oblasti, koristeći elektronske portale, partnerstva sa konvencionalnim medijima i publikujući brojna štampanja izdanja.

 

ProjektiAktuelne aktivnosti

  • Gojaznost dece u Srbiji

    Tokom prethodnih 7 godina, saradnici našeg Centra realizuju periodična nacionalna istraživanja o gojaznosti dece mlađeg školskog uzrasta pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije.

  • CLIMATEMED

    U okviru aktuelnog ERASMUS + projekta, učestvujemo u kreiranju edukativnih programa namenjenih zdravstvenim radnicima o efektima klimatskih promena na zdravlje.

  • Vodič za zdrave načine ponašanja

    Saradnici Centra su priredili i promovisali dokument sa preporukama o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, namenjen opštoj populaciji u cilju prevencije hroničnih bolesti.

CentarMreža saradnje i podrške

STRUČNOST

Okupljamo i povezujemo vrhunske stručnjake iz svih oblasti povezanih sa zdravljem

PARTNERSTVA

Stvaramo veze sa kreativnim i pozitivnim organizacijama i pojedincima

VIDLJIVOST

Prezentujemo naše aktivnosti na Internetu, u medijima i naučnim publikacijama

CiljeviOsnažena zajednica. Informisan izbor.

Srbija i svet u kome sve više pojedinaca čini ispravan izbor koji se tiče sopstvenog i populacionog zdravlja, ishrane i fizičke aktivnosti. Okruženje u kome je smanjena učestalost hroničnih bolesti povezanih sa lošim životnim stilom. Odrasli i mladi koji se odgovorno ponašaju prema globalnom zdravlju. Medijske kampanje u kojima dominiraju principi znanja utemeljenog na dokazima.

Children

BrojeviStatistika na prvi pogled


VOLONTERI
0+

PARTNERI
0+
TEKSTOVI
0+