Gojaznost mladih i COVID-19

Sprovođenje mera zaključavanja širom sveta za suzbijanje prenosa COVID-19 nije samo uticalo na obrasce ponašanje mladih i porast telesne mase, već i na povećan rizik od stvaranja tzv. obesogenog okruženja, a samim tim i na obrasce interakcije mladih i životne sredine. Međutim, iako izaziva nepovoljne promene, COVID‐19 će možda ubrzati transformaciju istraživačkog pejzaža iz tradicionalnog u savremeni način za prikupljanje pouzdanijih dokaza o povezanosti između gojaznosti i faktora životne sredine. Upravo ovom temom bavi se poslednja specijalna sveska uglednog naučnog časopisa Obesity Reviews, gde su u nizu članaka korišćena istraživanja u kojima su učestvovali i istraživači našeg Centra. Čitava stručna zajednica bi trebala da pažljivije prati i proučava ove efekte COVID-19 i prilagodi intervencije u domenu javnog zdravlja.