Akcioni plan EU o gojaznosti dece

Evropska komisija upravo završava redovnu godišnju evaluaciju implementacije Akcionog plana EU koji se tiče gojaznosti kod dece u Evropi. Zahvaljujući našim ranijim istraživačkim aktivnostima, saradnici Centra su uključeni u ovaj fundamentalni projekat EU koji se organizuje u okviru Visokog sekretarijata o ishrani i fizičkoj aktivnosti. U narednih par nedelja, čitav izveštaj biće objavljen na stranici Direktorata EU o zdravlju i bezbednosti hrane. Nažalost,  Srbija je implementirala tek deo predviđenih aktivnosti namenjen prevenciji gojaznosti dece pa nas očekuje dosta posla u narednim godinama, pre svega kada je reč o monitoringu i promociji zdravih načina ponašanja.