Aplikacija za H2020

Naš Centar je ponovo potencijalni partner u aplikaciji naučno-istraživačkog projekta pod naslovom “Wearable Sensors Combined with Flexible Electronics for Advanced Biomedical Applications” koji je pod rukovodstvom prof. Fabiane Arduini sa Univerziteta u Rimu prijavljen u okviru HORIZON 2020 poziva 2020-MSCA-ITN-2020. Naša organizacija biće zadužena za pojedine inovativne elemente projekta kao i za trening istraživača i diseminaciju rezultata ovog zanimljivog projekta. Držimo palčeve za pozitivne vesti iz Brisela!