Centar postao član HEPA Europe

Dobre vesti iz Lozane – nakon uspešne aplikacije, Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke je postao punopravni član HEPA Europe, mreže koju je osnovala Svetska zdravstvena organizacija u cilju unapređenja i promocije fizičke aktivnosti u zdravstvene svrhe kod stanovništva svih uzrasta na našem kontinentu. Na 8. konferenciji HEPA Europe koja je održana u Zagrebu od 15. do 17. novembra 2017. godine, Centar je primljen u ovu uglednu organizaciju, a naše aktivnosti u budućnosti biće još bolje sinhronizovane sa HEPA inicijativama. Pored toga, na ovoj konferenciji prikazan je i deo rezultata iz našeg istraživačkog projekta Načini pravi izbor za dugoročno zdravlje koji se tiče efekata fokusirane edukacije, u skladu sa preporukama iz Vodiča zdravih životnih navika, na zdravstvene profile stanovništva Srbije svih uzrasta.