CHESS seminar na Kopaoniku

Prof. dr Višnja Đorđić i master Lidija Marković, predavači našeg Centra, uspešno su održale akreditovani program stručnog usavršavanja pod nazivom “Razvijanje fizičkih sposobnosti i edukacija učenika za dobru fizičku formu tokom celog života” (kataloški broj 1001), namenjen nastavnicima fizičkog vaspitanja. Seminar je održan u Domu učenika srednjih škola “Mašinac” na Kopaoniku, 10. i 11. novembra 2018. godine, a pohađalo ga je 60 nastavnika fizičkog vaspitanja iz beogradskih srednjih škola. Program namenjen razvijanju nastavničkih kompetencija za planiranje i primenu raznovrsnih metoda razvoja fizičkih sposobnosti učenika, te osnaživanje učenika za samostalno postavljanje ciljeva i pravljenje zdravih izbora kada je reč o fizičkoj aktivnosti, polaznici su ocenili najvišim ocenama, ističući njegovu sadržajnost, zanimljivost i primenjivost. Tokom seminara, učesnici su stekli produbljena znanja o konceptu zdravstvene forme i aktuelnim smernicama i metodama za razvoj aerobne forme, mišićne forme i fleksibilnosti. Pored ovog programa, Centar u Katalogu programa stručnog usavršavanja za školsku 2018/19, 2019/20. i 2020/21. godinu, ima akreditovan i program „Šta učenici treba da znaju o fizičkoj aktivnosti i ishrani i kako da ih tome naučimo“ (kataloški broj 1007). Radujemo se da se uskoro ponovo družimo i učimo zajedno!