COSI informatori o dečijim navikama

Pre par dana, regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije za Evropu (https://www.euro.who.int/en/home) objavila je dva informatora o zdravim navikama dece Evrope. Oba popularno napisana i prigodno ilustrovana materijala pružaju detaljne informacije o naikama o ishrani i fizičkoj aktivnosti dece Evrope mlađeg školskog uzrasta (6-9 godina), prikupljene tokom COSI projekta u kome su učestvovali i saradnici našeg Centra. Informatore je moguće preuzeti na sledećim linkovima: navike u ishrani (PDF) i fizička aktivnost, vreme provedeno ispred ekrana i san (PDF). Pouzdani podaci o navikama dece i telesnim dimenzijama mogu pomoći vladama i drugim profesionalnim i regionalnim organizacijama u sprovođenju efiaksnih strategija za borbu protiv pothranjenosti i gojaznosti.