GBD studija o hroničnim respiratornim bolestima

Ažurirani podaci o hroničnim respiratornim bolestima (CRD) su od vitalnog značaja za prevenciju, kontrolu i lečenje ovih učestalih stanja na putu ka postizanju trećeg cilja održivog razvoja UN koji se odnosi na smanjenja preranog mortaliteta od nezaraznih hroničnih bolesti za jednu trećinu do 2030. godine. U aktuelnom istraživanju konzorcijuma Global Burden of Disease u kojem učestvuju i naši saradnici, prikazani su globalni, regionalni i nacionalni indikatori i rizici od CRD u periodu od 1990. do 2019. godine. U 2019. godini, CRD su bili treći vodeći uzrok smrti koji je odgovoran za 4.0 miliona smrti sa prevalencijom od preko 454 miliona slučajeva na globalnom nivou. Globalne strategije za kontrolu duvana, poboljšanje kvaliteta vazduha, smanjenje profesionalnih opasnosti i upotreba čistih izvora energije u domaćinstvima identifikovani su kao ključni koraci u smanjenju opterećenja CRD, posebno u zemljama sa niskim i nižim srednjim prihodima u koje spada i Srbija. Čitav članak objavljen u časopisu eClinicalMedicine u okviru The Lancet Discovery Science možete pogledati na sledećem linku.