HEPA EUROPE 2022

Ovih dana se u Nici održava 11. konferencija HEPA Europe pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije. Ove godine, HEPA Europe se fokusira na ekosistemski pristup promociji fizičke aktivnosti koja poboljšava zdravlje. Teme konferencije obuhvataju širok spektar pitanja, uključujući politike javnog zdravlja, aktivni transport, determinante fizičke aktivnosti, zdravstvene rezultate, sedentarno ponašanje i mnoge druge. Cilj konferencije je da angažuje kreatore politike, profesionalce, naučnike i druge zainteresovane strane, kao i građane da se angažuju u oblasti promocije fizičke aktivnosti koja poboljšava zdravlje. Konferencija je odlična prilika za povezivanje ovih ciljnih grupa i jedinstvena prilika za upoznavanje stručnjaka i kreatora politika u Evropi i šire. Više detalja možete naći na sajtu HEPA Europe 2022.