Izveštaj SZO: COSI 2018-20

Regionalna kancelarija SZO za Evropu je 2007. godine osnovala Evropsku inicijativu za nadzor gojaznosti kod dece (‎COSI) kao odgovor na potrebu za standardizovanim nadzorom o učestalosti prekomerne težine i gojaznosti među decom školskog uzrasta. Dostupnost takvih informacija je od suštinskog značaja za razvoj efikasnih politika i strategija za borbu protiv gojaznosti dece u Evropskom regionu SZO. Od prvog kruga prikupljanja podataka, koji je uključivao 13 zemalja, COSI je dramatično porastao doke je čak 45 zemalja učestvovalo u petom krugu, koji se održao između 2018. i 2020. godine. Od ukpnog broja zemalja, 33 zemlje (uključujući Srbiju) su prikupile podatke i u petom krugu COSI inicijative, pa je ukupno izmereno skoro 411.000 dece uzrasta 6–9 godina. Pored toga, prikupljeni su podaci o školskom okruženju i – za zemlje koje su koristile dobrovoljni upitnik za porodicu – o nekim prehrambenim navikama, fizičkoj aktivnosti i drugim ponašanjima vezanim za zdravlje. Sistematsko prikupljanje i analize ovih podataka omogućavaju međudržavna poređenja i bolje razumevanje trendova prekomerne težine i gojaznosti u detinjstvu širom Evrope. Zajedno, oni jasno pokazuju da gojaznost dece ostaje glavni problem javnog zdravlja u Evropskom regionu SZO. Nedavni izveštaj o petom krugu prikupljanja podataka možete preuzeti ovde.