Loše navike u ishrani dece iz nižih socijalnih slojeva

Društveno-ekonomske razlike u prehrambenim navikama dece ključni su element brige za javno zdravlje. Svrha aktuelne međunarodne studije u kojoj su učestvovali i saradnici našeg Centra, bila je da se ispita povezanost socio-ekonomskog statusa i nutritivnih navika dece. Studija objavljena u novoj svesci časopisa Obesity Reviews analizirala je podatke više od 129.000 dece u 23 zemlje evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Podaci sugerišu da su nezdrave navike u ishrani povezane sa nižim ekonomskim i socijalnim statusom porodice, posebno kada je reč o nivou obrazovanja roditelja i porodičnom prihodu, ali ne i kada je reč o statusu zaposlenja roditelja. Dakle, socijalno-ekonomske razlike u prehrambenim navikama dece postoje u većini zemalja a pomenuti rezultati su itekako relevantni kada se govori o strategijama, političkim akcijama i intervencijama usmerenim na socijalne nejednakosti u ishrani dece.