Naši programi akreditovani u ZUOV

Lepe vesti iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja! Naime, upravo smo dobili obaveštenje o odobrenju izvođenja naših programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u periodu od školske 2018-2019 do 2020-2021  godine od strane Zavoda. Odobreni programi pod naslovom Šta učenici treba da znaju o fizičkoj aktivnosti i ishrani i kako da ih tome naučimo? kao i Razvijanje fizičkih sposobnosti i edukacija učenika za dobru fizičku formu tokom celog života počeće da se realizuju od septembra tekuće godine, sve u skladu sa našom misijom o edukaciji različitih kategorija stanovništva o zdravim načinima ponašanja. Za ove sjajne vesti i akreditaciju naših programa posebne zasluge pripadaju prof. dr Višnji Đorđić koja je koordinator edukativnih programa u našem Centru. Lista odobrenih programa biće objavljena na sajtu Zavoda (zuov.gov.rs) do kraja juna, zajedno sa uputstvom za realizaciju odobrenih programa.