Nauka: stanje i perspektive

Prethodnog vikenda u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU), održan je naučni skup “Nauka: stanje i perspektive”. Ovaj značajan skup održava se u okviru drugog ciklusa “Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku” koji organizuje SANU. Saradnik našeg centra prof. dr Sergej M. Ostojić bio je među pozivnim predavačima a govorio je o izuzetnosti u nauci u kontekstu izazova, tendencija i mogućnosti. Uskoro se očekuje izlazak zbornika radova za ovog skupa a više detalja možete naći na web stranici SANU.