Nauka u borbi protiv dečije gojaznosti

Pre par dana objavljeno je posebno izdanje naučnog časopisa Obesity Reviews, verovatno najuglednijeg svetskog naučnog časopisa koji se bavi problemom gojaznosti. Ovaj specijalni broj posvećen je borbi protiv dečije gojaznosti a u svesci se nalazi desetak naučnih čalanka koji odgovaraju na pitanje koji su sve faktori koji utiču na sve veću stopu gojaznosti dece u Evropi – od socio-ekonomskih faktora, preko razlika u zdravim načinima ponašanja, pa sve do poruka namenjenih vladama i zakonodavnim organima. I saradnici našeg Centra su učestvovali u pisanju pojedinih članaka a čitav broj je slobodno dostupan svim čitaocima na ovom linku.