Nova radionica CLIMATEMED

U okviru ERASMUS+ projekta CLIMATEMED, prethodne sedmice je održana World Café radionica na kojoj su učestvovali studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Zajedno sa saradnicima Centra, studenti su kroz zajedničku diskusiju došli do zaključka da na studijama ne postoji sistematizovano učenje o uticaju klimatskih promena na zdravlje, već da se tema skromno pojavljuje u različitim predmetima najčešće kroz primere ekstremnih situacija poput toplotnog udara, koji se ne posmatra kroz prizmu klimatskih promena. Svi zajedno smo se složili da je ovo znanje itekako neophodno, ali je važno da ono bude praktično i primenljivo – u kontekstu multidisciplinarnosti edukativnog sadržaja i predavača.