Nove preporuke SZO o fizičkoj aktivnosti

Krajem prošlog meseca, objavljene su nove smernice Svetske zdravstvene organizacije (eng. World Health Organization) o fizičkoj aktivnosti i sedentarnom ponašanju. Stručna grupa za razvoj smernica pregledala je brojne naučne dokaze kako bi procenila povezanost između fizičke aktivnosti i sedentarnog ponašanja za izabrani skup zdravstvenih ishoda i grupa stanovništva. U proceni su korišćeni i sistematski ažurirani nedavni relevantni pregledni članci. Nove smernice odnose se na decu, adolescente, odrasle, starije odrasle osobe i uključuju nove specifične preporuke za trudnice i porodilje i ljude koji žive sa hroničnim stanjima ili invaliditetom. Sve odrasle osobe treba da učestvuju u 150–300 min aktivnosti umerenog intenziteta ili 75–150 min fizičke aktivnosti visokog intenziteta ili neku ekvivalentnu kombinaciju aerobne fizičke aktivnosti umerenog i visokog intenziteta na nedeljnom nivou. Kod dece i adolescenata, aerobna fizička aktivnost umerenog do visokog intenziteta od 60 minuta dnevno svim danima u nedelji pruža brojne zdravstvene koristi. Smernice takođe preporučuju i redovne aktivnosti za jačanje mišića kod svih starosnih grupa. Pored toga, sugeriše se smanjenje sedentarnog ponašanja kod svih starosnim grupa, iako nedostaju kvalitetni dokazi koji se tiču određivanja praga sedentarnog ponašanja. Kompletan dokument možete pogledati ovde.