Nove smernice za fizičku aktivnost

Saradnica naćeg Centra, prof. dr Višnja Đorđić učestvovala je kao predstavnik Srbije u dvodnevnom onlajn sastanku Svetske zdravstvene organizacije (SZO) posvećenom diseminaciji i uvođenju novih Globalnih smernica za fizičku aktivnost SZO, koje će biti zvanično publikovane do kraja 2020. godine. Sastanak je održan 29. i 30. jula 2020. godine, a glavni predavač je bila dr Fiona Bul, šef Odseka za fizičku aktivnost pri odeljenju za promociju zdravlja SZO. Na sastanku je učestvovalo više od 70 učesnika iz 27 evropskih zemalja. Nove smernice sadrže posebne preporuke za fizičku aktivnost i sedentarno ponašanje za decu i mlade (5-17 godina), odrasle (18-64 godine) i starije osobe (65+ godina), kao i za posebne kategorije stanovništva (trudnice i žene nakon porođaja, odrasle osobe sa hroničnim bolestima, osobe sa invaliditetom). Pored ostalih izmena i dopuna, važna, iako naizgled mala  promena, odnosi se na minimalnu preporučenu fizičku aktivnost dece i mladih: preporučuje se da deca tokom nedelje budu umereno do intenzivno fizički aktivna u proseku 60 minuta dnevno, dok su prethodne smernice SZO iz 2010. godine preporučivale 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti svakoga dana.