Novi seminar i u Loznici

Naš akreditovani seminar Razvijanje fizičkih sposobnosti i edukacija učenika za dobru fizičku formu tokom celog života (RB 1001), namenjen učiteljima i nastavnicima fizičkog vaspitanja, sa uspehom je održan u Loznici, 15. decembra. Uprkos snežnom nevremenu, seminar je okupio maksimalan broj polaznika, zainteresovanih da inoviraju svoja znanja o zdravstvenoj formi i edukaciji učenika za celoživotno bavljenje fizičkom aktivnošću. Naš dobro poznati tim tokom obuke je uspešno odgovarao na sva pitanja i nedoumice, što su polaznici naglasili u evaluaciji seminara, posebno ističući stručnost, entuzijazam i sistematičnost predavača. Svim kolegama želimo srećne nastupajuće praznike i pozivamo ih da se prijave za stručne seminare koje je Centar akreditovao za školsku 2018-2020. godinu (kataloški redni brojevi 1001 i 1007).