Percepcija roditelja o telesnoj težini deteta

Roditelji su važni činioci promena i podrške zdravom rastu i razvoju tokom detinjstva. Međutim, brojne studije su pokazale da roditelji možda neće moći tačno da sagledaju status težine svog deteta. Svrha aktuelne studije objavljene u časopisu Obesity Facts u kojoj su učestvovali i saradnici našeg Centra bila je da se proceni percepcija roditelja o statusu težine svog deteta i da se identifikuju prediktori potencijalnih pogrešnih percepcija roditelja u 22 različite zemlje. Ukupno 64.1% roditelja je tačno kategorisalo status težine svog deteta u odnosu na tabele rasta SZO. Međutim, verovatnije je da će roditelji potcenjivati težinu svog deteta ako dete ima prekomernu težinu (82,3%) ili gojaznost (93,8%). Roditelji su potcenjivali težinu svog deteta ako je dete muškog pola, roditelj je nižeg stepena obrazovanja, odgovarao je otac a ne majka, a porodica je živela u ruralnom području. Sve u svemu, status uhranjenosti roditelja (izražen indeksom telesne mase) nije bio snažno povezan sa potcenjivanjem statusa težine dece, ali je u nekim zemljama postojala jača povezanost. Ova zanimljiva studija produbljuje saznanje o faktorima koji utiču na percepciju roditelja o statusu težine njihovog deteta. Javno-zdravstvene intervencije koje imaju za cilj promovisanje zdravog rasta i razvoja dece treba da uzmu u obzir znanje i percepcije roditelja, kao i sociokulturne kontekste u kojima deca i porodice žive.