Početak ARISE projekta

Prošle nedelje, održan je prvi formalni sastanak konzorcijuma ARISE-NUTRINT u okviru programa HORIZON koji predvode istraživači iz SAD i više evropskih i afričkih zemalja, a u kome učestvuju i saradnici našeg Centra. Ovaj višegodišnji projekat bavi se razvojem intervencija, javno-zdravstvenih mera i politika u cilju smanjenja učestalosti hroničnih bolesti povezanih sa ishranom kod mladih osoba u Africi. Na sastanku održanom u Tanzaniji, započete su aktivnosti koje treba da unaprede i ojačaju zdrave načine ponašanja adolescenata unapređenjem pismenosti u vezi sa ishranom kao i obezbeđivanjem kritičnih informacija i alata za podršku adolescentima u konzumiranju zdrave hrane. Iskreno se nadamo da će naša iskustva u promociji zdravih načina ponašanja kod mladih u Srbiji naći svoje mesto i u ovom velikom međunarodnom projektu!