Politika privatnosti

 I.     Uvod

Naš sajt www.chess.edu.rs poštuje Vašu privatnost i odgovoran je za zaštitu podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem našeg sajta, te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti našu internet prezentaciju.

II.     Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

III.     Prikupljanje informacija

Na nekim delovima našeg sajta, kao što je recimo registracija, moramo tražiti lične informacije o Vama kako bi Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime, prezime i e-mail adresu. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije a da niste svesni toga. Koristimo dokumente „cookies” i druge Internet tehnologije za održavanje naše prezentacije na internetu i programe u vezi sa elektronskom poštom. Ne koristimo ove tehnologije da bismo sakupljali ili čuvali Vaše lične podatke.

IV.     Upotreba sakupljenih informacija

Kada posetite naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.

V.     Otkrivanje informacija

Informacije koje podelite sa nama, skladište se na zaštićenom serveru naše hosting kompanije i njima može pristupiti samo administrator sajta, a mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Takođe, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

VI.     Bezbednost informacija

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše.

Obezbedili smo bezbednost ličnih podataka koji se prikupljaju. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, usvojili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitili i obezbedili lične podatke koji se prikupljaju.

VII.     Drugi vebsajtovi

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

VIII.     Promena podataka

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u veza politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate uz pomoć kontakt podataka koji se nalaze na našem sajtu.

IX.     Izmena politike privatnosti

Svako korišćenje naše internet strane podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj izjave o privatnosti sajta, možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važiće od momenta objavljivanja.