Preporuke WHO o fizičkoj aktivnosti i ishrani za osobe u karantinu

Pre par dana, Svetska zdravstvena organizacija (The World Health Organization, WHO) predstavila je preporuke koje se tiču fizičke aktivnosti i ishrane, namenjene osobama u samoizolaciji usled COVID-19 infekcije. Spisak obuhvata brojne jednostavne mere koje mogu pomoći u sprečavanju sedentarnog načina ponašanja i mentalnog stresa, kao i unapređenju opšteg zdravlja osoba u karantinu. Pored ostalog, WHO preporučuje da prekinemo sedenje (npr. ispred TV ekrana ili kompjutera) svakih 30 minuta i ustanemo ili radimo za računarom u stojećem stavu. Kad je ishrana u pitanju, posebno je važna preporuka da se što više usmerimo na pripremanje domaće hrane, umesto gotovih ili naručenih jela, i da izbegavamo ili ograničimo unos alkohola. Preporuke su dostupne na sledećim likovima: fizička aktivnost | ishrana