Akreditacija kurseva za nastavnike

U skladu sa konkursom Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja o kontinuiranoj edukaciji nastavnika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, naš Centar priprema akreditaciju dva kursa namenjena nastavnicima zdravstvenog i fizičkog vaspitanja. Pod rukovodstvom dr Višnje Đorđić, koordinatora za edukaciju CHESS, planirali smo da realizujemo kurseve pod nazivom Povezanost fizičke aktivnosti i ishrane sa zdravljem i Koncept razvoja zdravstvene forme i principi razvoja fizičkih sposobnosti. Opšti cilj ovih programa je razviјanje nastavničkih kompetenciјa za planiranje i realizaciјu nastave iz oblasti zdravstvenog vaspitanja u sklopu matičnog nastavnog predmeta, radi osnaživanja učenika (posledično i njihovih roditelja) da samostalno i na informisan način prave zdrave izbore kada јe reč o fizičkoј aktivnosti i ishrani.