Prof. Ostojić među 100 najznačajnijih srpskih naučnika

U aktuelnom broju časopisa Galaksija, objavljena je lista 100 najuglednijih srpskih naučnika, na kojoj se nalazi i ime saradnika našeg Centra, prof. dr Sergeja Ostojića. Lista je sačinjena na osnovu vrednovanja najuglednijeg izdavača naučne literature na svetu, kompanije Elsevier, a pored broja citata i Hiršovog indeksa, ova lista valorizuje i ponderisani Hiršov indeks, strožiji kriterijum za vrednovanje specifične naučne discipline. Na vrhu liste se nalazi Akademik Ivan Gutman (34.617 citata, H = 92, eH = 2.04) a na listi se nalazi i 27 redovnih i dopisnih članova SANU. Prof. Ostojić je jedini srpski naučnik na ovoj uglednoj listi iz oblasti nutricionizma a više o listi možete saznati ovde.