Rad naših saradnika u naučnom časopisu Medicina

Sjajne vesto iz Švajcarske! Naime, naše istraživanje o efektima edukacije o zdravim načinima ponašanja na životne navike stanovništva Srbije, realizovan u okviru projekta Načini pravi izbor, dobio je i naučnu reputaciju. Renomirani međunarodni naučni časopis Medicina upravo je objavio našu studiju pod nazivom: Guidelines-Driven Educational Intervention Promotes Healthy Lifestyle Among Adolescents and Adults: A Serbian National Longitudinal Study u februarskom broju. Ovaj ugledni časopis izlazi u Bazelu pod okriljem izdavača MDPI a indeksiran je u vodećim naučnim bazama (PubMed, WOS) sa impakt faktorom 1.429. Pored činjenice da je ovo kruna matičnog projekta, zapravo je naša studija jedna od najvećih ove vrste u svetu koja je na uzorku od preko 3000 ispitanika pokazala korisne efekte kratkoročne edukacije! Čitavu studiju možete preuzeti ovde.