Rizici konzumiranja alkohola na nivou populacije

I dalje se raspravlja o zdravstvenim rizicima povezanim sa umerenom konzumacijom alkohola. Male količine alkohola mogu smanjiti rizik od nekih zdravstvenih ishoda, ali povećati rizik od drugih, što sugeriše da ukupan rizik delimično zavisi od pratećih bolesti, geografskie pripadnosti, starosti, pola i godina. U novom istraživanju u okviru konzorcijuma Global Burden of Disease Study 2020 upravo je objavljen članak u kome je analizirana kriva relativnog rizika doza-odgovor ponderisanu opterećenjem za 22 zdravstvena ishoda, kako bi se procenio teoretski minimalni nivo izloženosti riziku unosa alkohola (TMREL) za 204 zemlje i teritorije. Među pojedincima starijim od 40 godina, kriva relativnog rizika ponderisana opterećenjem bila je u obliku slova J za sve regione, sa TMREL-om iz 2020. koji se kretao od 0,114 do 1,87 standardnih pića dnevno. Među pojedincima koji su konzumirali štetne količine alkohola 2020. godine, 59·1% bilo je starosti 15–39 godina, a 76·9% su bili muškarci. Studija je ukazala na snažne dokaze koji podržavaju preporuke o konzumiranju alkohola koje variraju u zavisnosti od starosti i geografske lokacije. Potrebne su snažnije intervencije, posebno one prilagođene mlađim osobama, da bi se smanjio značajan globalni zdravstveni gubitak koji se može pripisati alkoholu.