Saradnja sa Nemačkom

Iako traje izolacija, ne sedimo skrštenih ruku! Ovih dana smo dobili otvoreni poziv za saradnju u okviru Strategije za internacionalizaciju nauke i istraživanja Vlade Nemačke. Prof. dr Goran Stojanović sa Univerziteta u Novom Sadu preložio je da budemo partneri na naučnom projektu kojim rukovodi Univerzitet tehničkih nauka u Frajburgu (Technische Universität Bergakademie Freiberg) a koji se tiče utvrđivanja nespecifičnih biomarkera inflamacije u pljuvački, znoju i izdahnutom vazduhu. Radujemo se pozivu i nadamo da će ovaj zanimljiv projekat dobiti podršku i uskoro krenuti sa realizacijom i u našem Centru. U međuvremenu, da se podsetimo nekih naših ranijih istraživanja o markerima inflamacije u pljuvački, jedno od njih možete pogledati ovde.