Edukacija o ishrani za nastavnike

Novi akreditovani seminar našeg Centra pod nazivom Šta učenici treba da znaju o fizičkoj aktivnosti i ishrani i kako da ih tome naučimo (kataloški broj 1007), sa velikim uspehom održan je prethodnog vikenda u Novom Sadu. Prof. dr Višnja Đorđić i master Lidija Marković potrudile su se da kroz interaktivna predavanja i radioničarski rad osnaže nastavnike da kvalitetno i efektivno planiraju i realizuju zdravstveno vaspitanje u sklopu školskog predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje. Oslanjajući se na Vodič za zdrave životne navike: ishrana i fizička aktivnost, autorsko delo saradnika Centra, polaznicima su predstavljena najnovija saznanja o povezanosti fizičke aktivnosti i ishrane sa zdravljem, kao i savremeni pristupi zdravstvenoj edukaciji. Jačajući kompetencije nastavnika kroz akreditovane seminare, Centar kontinuirano doprinosi osposobljavanju mladih da samostalno i informisano prave zdrave izbore tokom celog života. Pozivamo sve zainteresovane za ovaj seminar da nas što pre kontaktiraju!