Socijalno-ekonomske nejednakosti i gojaznost dece

Dečija prekomerna težina i gojaznost imaju značajne kratkoročne i dugoročne negativne uticaje na zdravlje i dobrobit dece. Ovi izazovi su nejednako raspoređeni prema socioekonomskom statusu (SES); međutim, prethodnim studijama su često nedostajali standardizovani i objektivno izmereni podaci u nacionalnom kontekstu da bi se procenile ove razlike. Aktuelna studija u kojoj su učestvovali i saradnici  našeg Centra, pružila je sliku povezanosti SES-a sa prekomernom težinom i gojaznošću dece, na osnovu podataka 123.487 dece uzrasta od 6 do 9 godina u 24 zemlje evropskog regiona Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Sveukupno, pronađene su veze između prekomerne težine / gojaznosti i tri korišćena indikatora (obrazovanje roditelja, status zaposlenosti roditelja i porodično bogatstvo). Naši rezultati pokazali su negatiovnu korelaciju između prevalencije prekomerne telesne težine / gojaznosti dece i obrazovanja roditelja u zemljama sa visokim dohotkom, dok je suprotan odnos primećen u većini zemalja sa srednjim dohotkom. Isto se odnosilo na porodično bogatstvo, mada se čini da je roditeljski status zaposlenosti manje povezan sa prekomernom težinom i gojaznošću ili uopšte nije povezan. Ovaj rad publikovan u najnojivoj svesci časopisa Obesity Reviews naglašava potrebu za pažnjom na kontekst prilikom dizajniranja intervencija, jer povezanost SES indikatora i prekomerne težine i gojaznosti kod dece varira u zavisnosti od ekonomskog razvoja zemlje. Intervencije zasnovane na stanovništvu igraju važnu ulogu, ali politike koje ciljaju određene grupe SES takođe su potrebne da bi se rešile nejednakosti.