Starenje i energetski metabolizam kod žena

Pored ostalih promena koje nastaju usled starenja, izgleda da starenje prouzrokuje i promene energetskog metabolizma. Nova studija u kojoj su učestvovali i naši saradnici ukazala je na činjenicu da kod žena uzrasta od 18 do 65 godina dolazi do porasta koncentracije guanidinoasirćetne kiseline u serumu tokom kasnijih godina života. Ovi rezultati verovatno sugerišu da se sa godinama života usporava sinteza kreatina, ključnog energenta za rad mozga i mišića ali i drugih tkiva i organa koji imaju velike energetske potrebe. Ovo zanimljivo istraživanje je realizovano uz podršku našeg Centra a rezultati su objavljeni pre nekoliko dana u časopisu Physiological Research. Ceo članak je dostupan na sledećem linku.