Svetski trendovi neuhranjenosti i gojaznosti

Danas je objavljena jedna od najvećih globalnih studija koja se bavi učestalošću neuhranjenosti i gojaznosti, dva opozitna stanja uhranjenosti povezana sa povećanim zdravstvenim rizicima opšte populacije. Kao deo aktivnosti međunarodnog konzorcijuma NCD-RisC u kojima naši saradnici učestvuju već desetak godina, objavljeni su podaci na osnovu 3,663 populacione studije kod više od 222 miliona dece, adolesecenata i odraslih osoba. U periodu od 1990. do 2022. godine, kombinovana učestalost neuhranjenosti i gojaznosti smanjila se kod odraslih osoba u svega 11 zemalja kod žena i 17 zemalja kod muškaraca, dok je kombinovana učestalost porasla u čak 162 država kod žena i 140 država kod muškaraca. Podaci o aktuelnim trendovima neuhranjenosti i gojaznosti za Srbiju moguće je preuzeti na sledećem linku a čitava studija objavljena je u novoj svesci časopisa The Lancet.