Večernje novosti o Vodiču

Pre par dana u Večernjim novostima objavljen je kratak prikaz Vodiča za zdrave životne navike. Novinarka Zorica Ostojić-Joksović, koja dugo godina prati rad i aktivnosti Centra, u formi razgovora sa profesorom Ostojićem, načinila je sažet i prijemčiv prikaz ovog značajnog dokumenta, predstavljajući najvažnije preporuke ukoje se tiču ishrane i fizičke aktivnosti. Ceo tekst nalazi se na sledećem linku,