Veći fokus na nezarazne bolesti i preventivnu medicinu

Merenje efikasne pokrivenosti zdravstvenim sistemom važno je za razumevanje da li su zdravstvene usluge usklađene sa zdravstvenim profilima zemalja i da li su dovoljno kvalitetne da donose zdravstvene politike korisne za populacije svih starosnih grupa. O tome govori i novo istraživanje u kome su učestvovali i saradnici našeg Centra, a koje je objavljeno u poslednjoj svesci uglednog medicinskog časopisa The Lancet. Istraživanje je mapiralo 23 efikasna pokazatelja pokrivenosti zdravstvenim sistemom u pet domena zdravstvenih usluga (npr. promocija, prevencija, lečenje, rehabilitacija i palijtivna medicina) i u okviru pet populaciono-starosnih grupa. Pored ostalih rezultata, mnoge zemlje (od ukupno 204 zemlje koje su učestvovale u ovom istraživanju) pokazale su slabe performanse u pogledu hroničnih nezaraznih bolesti u odnosu na zarazne bolesti ili zdravstvene akspekte majke i deteta, uprkos činjenici da bi akekvatno zdravstveno servisiranje nezaraznih bolesti doprinelo većem potencijalnom zdravstvenom dobitku, što sugeriše da mnogi zdravstveni sistemi ne valorizuju sve veće zdravstveno opterećenje koje prouzrokuju nezarazne boleste. Čitav članak možete pogledati ovde.