Vodič o zdravoj ishrani sa Harvarda

Tokom 2021. godine, mnogi od nas su nastavili da se prilagođavaju novoj normalnosti. Što se tiče hrane i ishrane, prema jednom istraživanju potrošača u SAD, prethodni period obeležile su brojne promene ponašanja povezanih sa zdravljem. Na primer, manje odraslih osoba konzumiralo je grickalice (18% u 2021. god u odnosu na 32% u 2020. god) ili je unosilo više hrane nego što je bilo poželjno (11% u 2021. god u odnosu na 20% u 2020. god). Međutim, uočeno je i smanjenje pripremanja hrane kod kuće (47% u 2021. god u odnosu na 60% u 2020. god). Osim ponašanja koja se tiču ishrane, pandemija COVID-19 nastavlja da utiče na naše navike, a pojava novih varijanti bolesti podseća na hitnost povećanja vakcinacije na globalnom nivou, posebno u zemljama sa niskim i nižim srednjim prihodima kakva je i Srbija. Kao posledica analize novih trendova i radi promocije zdravih načina ponašanja, Škola javnog zdravlja T.H. Chen Univerziteta Harvard pre par nedelja je objavila izvrstan dokument od velikog javno-zdravstvenog značaja. Reč je o novom vodiču koji sadrži preporuke kako se hraniti zdravije u vreme pandemije. Kompletan vodič sa brojnim zanimljivim informacijam i novim statističkim podacima možete preuzeti ovde.